Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Podenco Ibicenco Kennel Eskarxa

Kone Horses

V tejto časti by som Vám chcela porozprávať a predstaviť naše koníky.) Majiteľkou je moja dlhoročná kamarátka Laura Ondiášová, vďaka ktorej som mohla s nimi prežiť všetky krásne chvíle môjho detstva... A prežívam ich doteraz... Aj keď sú koníky na pastvine v Perneku, pravidelne ich chodíme navštevovať, vezmeme ich na vychádzku, venujeme sa im a zvyšok času môžu spokojne papkať zelenú trávičku alebo čerstvé seno a oddychovať so svojimi konskými kamarátmi... Myslím, že majú naozaj krásny dôchodok a aspoň takto sa im odvďačíme za všetko čo pre nás preskákali

 

In this section, I'd like to talk and present our horses.) Owner of this horses is my longtime friend Laura Ondiášová through which I could live with them all the beautiful moments of my childhood ... Survive them yet ... Even if horses to pasture in Pernek regularly attend their walk, taking them on outings, we pay them and the rest time can complacently eat Green grass or fresh hay and rested with his horse friends ... I think they are really nice pension, and at least this way they reciprocate for everything for us jumping...

 

 

 

TOPlist